Tomt Ekerö - privatboende eller industribyggnad?

Tillfälle att förvärva en plan tomt mitt på Färingsö. Tomtytan är 3168 kvm och ligger invid Färentunavägen. Anslutningsavgiften för VA är betald ! Busshållplats ca. 200 meter. Bygglov medges av kommun i enlighet med utomplanbestämmelser. Fastigheten Lisseby 1:33 är idag taxerad som: 498 - Industrienhet övrig mark (gatu- och parkmark) tax.värde 0 kr

Köpevillkor om förhandsbesked för byggrätt medges av säljaren.

Välkommen att åka ut och titta på tomten när det passar, Skyltat ! ( ta med tomtkartan ). Vid intresse och för info. [email protected] 0707547300

Tillfälle att förvärva en plan tomt mitt på Färingsö. Tomtytan är 3168 kvm och ligger invid Färentunavägen. Fastigheten Lisseby 1:33 är idag taxerad som: 498 - Industrienhet övrig mark (gatu- och parkmark) tax.värde 0 kr

Enligt uppgifter från Roslagsvatten har fastighetsägaren betalt anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp till Roslagsvatten ( 182.000 kr ).

Bygglov medges av kommun i enlighet med utomplansbestämmelser.

Fastigheten är idag obebyggd och det finns inte något förhandsbesked för att uppföra ett bostadshus på fastigheten. Det finns några fastigheter i området som i närtid fått positivt förhandsbesked för att uppföra nya bostadshus. I förhandsbesked görs en lokaliseringsprövning, dvs byggnadsnämnden tar ställning till om den aktuella fastigheten är lämplig att bebygga med exempelvis ett nytt bostadshus. Ett förhandsbesked gäller i två år och ansökan om bygglov ska inkomma inom den tiden.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret rekommenderar att förhandsbesked söks på fastigheten.

Vid en lokaliseringsprövning/förhandsbesked görs en bedömning av varje enskild fastighet utefter just den fastighetens förutsättningar i förhållande till gällande lagstiftning. Det finns inte någon garanti för att en fastighet erhåller positivt förhandsbesked trots att detta erhållits på grannfastigheten.

Se: http://www.ekero.se/Byggabomiljo/Kommunens-planarbete/Oversiktsplan/

Elförsörjnings Ellevio tel 020-46 00 00 Se: https://www.ellevio.se/privat/anslutningar/

Fastighetsbeteckning

Ekerö Lisselby 1:33

Tomtyta

3168 m2

Kommentar till tomtytan

Lantmäteriet

Total area

3168 m2

Tomtbeskrivning

Bevuxen plan tomtmark

Taxeringsår

2013

Taxeringsvärde noggrannhet

Ej fastställt

Energideklaration

  • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Östra Mälaren, Ytvattenskydd (Beslutsdatum: 20081125, Registreringsdatum: 20110601)
  • Rättigheter last: Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning
  • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Avtalsrättighet Kraftledning

UNDERSÖKNINGSPLIKT:

Köpare/spekulanter är medvetna om att bostaden / fastigheten köpes i befintligt skick och har uppmanats att undersöka den ordentligt.

ACCEPTERAT PRIS / HÖGSTBJUDANDE

Ett accepterar pris innebär att priset ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som ett slutpris. Högstbjudande innebär att säljaren önskar ett budgivningsförfarande innan denne kan ta ställning till om man skall acceptera slutpriset. Säljaren har dock alltid fria prövningsrätt.

BUDGIVNING:

Vi tillämpar s.k. öppen budgivning. Detta innebär att alla kan få information om vilka bud som inkommit. Den slutlige köparen får i samband med att köpeavtal tecknas en skriftlig budhistorik över alla angivna bud med budgivarens namn, telefonnummer, tidpunkt för budet och belopp. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren presenterar ditt namn och telefonnummer i budhistoriken. Säljarna har fri prövningsrätt. Detta innebär att säljaren avgör när, hur, till vem samt för vilket pris säljaren önskar sälja sin bostad.

BOENDEKOSTNADSKALKYL

Behöver du hjälp att räkna ut din boendekostnader för det aktuellt objekt så hjälper ansvarig fastighetsmäklare gärna till.

BOLÅN

Vilken bostad du än vill köpa, kan vi hjälpa dig med ett riktigt förmånligt bostadslån. Vi samarbetar med flertalet kreditinstitut och kan erbjuda dig marknadens lägsta räntor.

Ansvarig mäklare

Sven Grönros

070-754 73 00


Ladda ned VCard

Sven Grönros

070-754 73 00

Låt oss värdera er bostad

Fakta

Pris 675 000 kr
Adress Stugvägen 1
179 96 Svartsjö

Visning

Inga planerade visningar.

Budgivning

Senaste bud 1 250 000 kr

Budgivare Bud
6 1 250 000 kr
10 1 200 000 kr
8 1 150 000 kr
7 1 100 000 kr
9 1 000 000 kr
7 940 000 kr
5 930 000 kr
6 900 000 kr
5 880 000 kr
8 850 000 kr
7 810 000 kr
8 800 000 kr
7 775 000 kr
7 750 000 kr
6 725 000 kr
5 700 000 kr
4 675 000 kr
3 675 000 kr
2 575 000 kr
1 500 000 kr
2 575 kr

Dokument & Länkar

Alla bilder

Karta

Området

Planritningar (klicka för större bilder)

Alla bilder

Fastighetskarta 2017-10-10
Fastighetskarta 2017-10-10

m maklarsamfundet bla

gripsholms makleri logo

Vi värderar er bostad kostnadsfritt
Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till er med förslag på tid för ett möte.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

gripsholms makleri logo

Som VIP får ni en rad fördelar
Personlig mäklare, förhandsinformation och vår hjälp att hitta rätt objekt.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi lägger till er i vårt register inom kort!